Genom Dagens industri når rekryterande företag toppkandidater inom branscher som bank och finans. Just kandidaterna är en av orsakerna till att Dagens industri står ut bland rekryteringskanalerna.

– På Dagens industri erbjuder vi en fantastisk målgrupp som inte aktivt söker jobb. De bästa kandidaterna sitter redan i tjänst och har ingen tanke på att byta men om de ser er annons i flödet så kan det tända något hos dem. När de kandidaterna klickar på er annons vet vi att intresset är genuint och att de uppfattar tjänsten och arbetsgivaren som intressanta. Vi har inte mest trafik till annonserna men vi har bäst trafik till annonserna, säger Ulrika Stålne, branschansvarig för affärsutveckling på Di & DN Jobb & Karriär.

Dagens industris printupplaga har en räckvidd på 297 000 läsare och Di.se har varje vecka 1 500 000 unika besökare. I Dagens industris kanaler når rekryteringsbolag företrädesvis

företagsledare, chefer och beslutsfattare inom näringslivet. Samtidigt fungerar platsannonsen varumärkesbyggande för både rekryteringsbolaget och uppdragsgivaren.

– Det stärker det egna varumärket att synas i en tidning som har så högt renommé som Dagens industri. Dessutom är dagens läsare morgondagens kunder. En platsannons i Dagens industri ger värdefull exponering mot framtida uppdragsgivare eftersom läsarna många gånger är beslutsfattare vid rekryteringar, säger Ulrika Stålne.

En av de populäraste annonsprodukterna på Dagens industri är Klickbanner. Med Klickbanner ligger en displayannons inbäddad i det redaktionella flödet på förstasidan i Dagens industris digitala kanaler och leder besökare in till platsannonsen. Annonsprodukten garanterar 300 läsningar av platsannonsen.

– Det är en väldigt omtyckt produkt eftersom vi säkerställer att platsannonsen blir välbesökt. Dessutom kan vi styra annonsen geografiskt och rikta den mot län som har potentiella kandidater vilket ökar andelen relevanta besökare, säger Said Samea.

Boka annonsering i Dagens industris kanaler!