Full screen

Här samlas Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade mötesplatser. Vi gör drygt 50 projekt per år och attraherar cirka 7000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv.

Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.

Länk till vår konferenssajt: www.di.se/konferens