Dagens industri - Annonsbilagor

Full screen

Genom att distribuera din tidning eller trycksak med Dagens industri har du möjlighet att träffsäkert nå din målgrupp. Vi erbjuder våra kunder tryck och distribution och alla bilagor i Dagens industri går ut i hela upplagan och når på så sätt näringslivet i hela Sverige. Utifrån vad du har för målsättning med din bilaga så finns ett flertal olika alternativ att välja bland. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.  

Här kan du se ett urval av bilagor som tidigare gått i Dagens industri.

 

Magnus Hedberg

Information och bokning annonsbilagor: 

08-573 651 08  

magnus.hedberg@bonniernews.se

Anna Olsson

Information och bokning annonsbilagor: 

08-573 651 04 

anna.olsson@bonniernews.se


 

Specifications