Textsida Dagens industri

Format uppslag 524x372 mm pris 305 500 kr.

Samtliga priser gäller för ett införande på textsida (ej begärd placering), exkl. moms.

 

Specifications